آهنگ جدید تورج پارازيت به نام زِر

  ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

  Touraj Parazit/Oon Bade (Video)

  موزيک ويديو تورج پارازيت به نام اون بَده"…
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

  Touraj Parazit/Oon Bade

  آهنگ تورج پارازیت به نام اون بده"…
  ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

  Touraj Parazit/Oon Bade (Teaser)

  تیزر آهنگ جدید تورج پارازیت به نام اون بده"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

  Touraj Parazit/Jaddeh

  آهنگ تورج پارازيت به نام جاده"…
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

  Touraj Parazit/Zer

  آهنگ جدید تورج پارازيت به نام زِر"…
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

  Touraj Parazit/Zer (Teaser)

  تیزر تصویری آهنگ جدید تورج پارازيت به نام زِر"…
  ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

  Touraj Parazit/Kalafe

  آهنگ تورج پارازیت به نام کلافه"…

  پیشنهادها

  بستن