تیزر تصویری آهنگ جدید تورج پارازيت به نام زِر
۱۳۹۵/۱۰/۱۱
00:00
00:00
480 720 1080
Unlike
-1
Title:Zer (Teaser)
متن آهنگ:
موزیک های دیگر
Oon Bade (Video) Touraj Parazit
Oon Bade Touraj Parazit
Oon Bade (Teaser) Touraj Parazit
Jaddeh Touraj Parazit
Zer Touraj Parazit
Zer (Teaser) Touraj Parazit