آهنگ تورج پارازیت به نام کلافه
۱۳۹۵/۰۹/۰۳
Unlike
0
Title:Kalafe
متن آهنگ:
Touraj Parazit
موزیک های دیگر
Oon Bade (Video) Touraj Parazit
Oon Bade Touraj Parazit
Oon Bade (Teaser) Touraj Parazit
Jaddeh Touraj Parazit
Zer Touraj Parazit
Zer (Teaser) Touraj Parazit