آهنگ جدید تضاد به نام فردا
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
Unlike
0
Title:Farda
Artist: Tazad
متن آهنگ:
Tazad
موزیک های دیگر
Farda Tazad
Rakhs Hamed Slash
Band Zesam
Biesm Tamex
Monajat Yadyar
Hadar Raftim Mehad