آهنگ جدید شانو به نام خودخوری

  ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

  Shano/Khabam Miyad

  آهنگ جدید شانو به نام خوابم میاد"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

  Hamzad/Bavar (Ft Shano)

  آهنگ جدید همزاد و شانو به نام باور"…
  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

  Daniyal/Churchill (Ft Shano)

  آهنگ جدید دانیال و شانو به نام چرچیل"…
  ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

  Shano/Mohkamtar

  آهنگ جدید شانو به نام محکمتر"…
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

  Shano/Khod Khori

  آهنگ جدید شانو به نام خودخوری"…
  ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

  Shano/Gooshegir

  آهنگ شانو به نام گوشه گیر"…

  پیشنهادها

  بستن