مجموعه کوتاه جدید از صدرا به نام فصل
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
Unlike
0
Title:Fasl (Album)
Artist: Sadra
:ترک لیست
نام موزیک
128
320
Sadra - Fasl
Sadra - Haasel (Ft Jalal)
Sadra - Bi Etenaa (FreeStyle)
موزیک های دیگر
Fasl (Album) Sadra
Mim Noon Amir Sanieh
Aleyke Salam Amir Ghiyamat
The Year Album (Spring) Aref
Ye Alame Pedi I
Tazvir Yadyar