مجموعه کوتاه جدید از صدرا به نام فصل
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
Unlike
0
Fasl (Album)
ترک لیست
نام موزیک
128
320
Sadra - Fasl
Sadra - Haasel (Ft Jalal)
Sadra - Bi Etenaa (FreeStyle)
موزیک های دیگر
Fasl (Album) Sadra
Jadeh Khaki Ershad Kay-Z
Paksazi 2 Nimosh
Jang Nikotin Band
Jangal (Ft Saeet) A-Kafi
Dige Esmeto Roo Gushim Nabinam Reza Ervan