مجموعه کوتاه جدید از صدرا به نام فصل
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
Unlike
0
Fasl (Album)
ترک لیست
نام موزیک
128
320
Sadra - Fasl
Sadra - Haasel (Ft Jalal)
Sadra - Bi Etenaa (FreeStyle)
موزیک های دیگر
Fasl (Album) Sadra
Koole Poshti (Ft Nimosh) Ashk_Un
Alaghe (Ft Owj) T-Dey
Shabe Roshan (Ep) Hirbod
Rusta Ali Owj
Zoorgo (Live Video) Tes