مجموعه کوتاه جدید از صدرا به نام فصل
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
Unlike
0
Title:Fasl (Album)
Artist: Sadra
:ترک لیست
نام موزیک
128
320
Sadra - Fasl
Sadra - Haasel (Ft Jalal)
Sadra - Bi Etenaa (FreeStyle)
موزیک های دیگر
Fasl (Album) Sadra
Chap O Rast Maslak
Entegham Saeed Majazi
Miras (Album) Poya Rasekh
Saze Mokhalef Yadyar
Vahm (Instrumental) Amir Neghab