آهنگ رخداد به نام قانون طبیعت
۱۳۹۵/۰۹/۰۱
Unlike
0
Ghanoon Tabiat
متن آهنگ
Rokhdad
موزیک های دیگر
Ghanoon Tabiat Rokhdad
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo
Lanati Ali Sis