آهنگ نیموش , اشک آن و مفاخر به نام مبارزه
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
Unlike
0
Struggle (Ft Nimosh & Ashk_Un)
متن آهنگ
Mafakher Crew
موزیک های دیگر
Struggle (Ft Nimosh & Ashk_Un) Mafakher Crew
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo
Lanati Ali Sis