آهنگ نیموش , اشک آن و مفاخر به نام مبارزه
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
Unlike
0
Struggle (Ft Nimosh & Ashk_Un)
متن آهنگ
Mafakher Crew
موزیک های دیگر
Struggle (Ft Nimosh & Ashk_Un) Mafakher Crew
Koole Poshti (Ft Nimosh) Ashk_Un
Alaghe (Ft Owj) T-Dey
Shabe Roshan (Ep) Hirbod
Rusta Ali Owj
Zoorgo (Live Video) Tes