آهنگ حسام استپس به نام بالاییم و آفتابی
۱۳۹۵/۰۹/۲۵
Unlike
0
Balaim O Aftabi
متن آهنگ
Hesam Steps
موزیک های دیگر
Balaim O Aftabi Hesam Steps
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo
Lanati Ali Sis