آهنگ حسام استپس به نام بالاییم و آفتابی
۱۳۹۵/۰۹/۲۵
Unlike
0
Balaim O Aftabi
متن آهنگ
Hesam Steps
موزیک های دیگر
Ki Eyne Mane Hesam Steps
Balaim O Aftabi Hesam Steps
Koole Poshti (Ft Nimosh) Ashk_Un
Alaghe (Ft Owj) T-Dey
Shabe Roshan (Ep) Hirbod
Rusta Ali Owj