آلبوم جدید حماسه به نام مداد رنگی
۱۳۹۵/۰۹/۰۴
Unlike
0
Title:Medad Rangi (Album)
Artist: HemaSe
:ترک لیست
نام موزیک
128
320
HemaSe - Fereshteh
HemaSe - Salam Baba
HemaSe - Medad Rangi
HemaSe - Nagiranet
HemaSe - Ina Na
HemaSe - Maghz
موزیک های دیگر
Yadesh Bekheyr HemaSe
Medad Rangi (Album) HemaSe
Rakhs Hamed Slash
Band Zesam
Biesm Tamex
Monajat Yadyar