آهنگ همزاد به نام عامه پسند
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
Unlike
-1
Aame Pasand
متن آهنگ
Hamzad
موزیک های دیگر
Aame Pasand Hamzad
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo
Lanati Ali Sis