آهنگ راوی و نیموش به نام انقلاب من
۱۳۹۵/۰۸/۱۲
Unlike
0
Enghelabe Man (Ft Nimosh)
متن آهنگ
Dariush Ravi
موزیک های دیگر
Realism (Ep Album) Dariush Ravi
Enghelabe Man (Ft Nimosh) Dariush Ravi
Nameh (Ft YcN) Amin Khamoosh
Shahre Kasif Hirbod
Hoshdar Amir Amil
Ertefa Rahdar