آلبوم بهرام به نام اشتباه خوب
۱۳۹۴/۰۴/۱۲
Unlike
0
Eshtebahe Khoob
ترک لیست
نام موزیک
128
320
Bahram - Khoob
Bahram - Saz
Bahram - Lams
Bahram - Naghsh
Bahram - Negah
Bahram - Jang
Bahram - Tekrar
Bahram - Niaz
Bahram - Zakhm
Bahram - Rishe
Bahram - Momken
Bahram - Mordab
Bahram - Sooz
Bahram - Boresh
Bahram - Solh
Bahram - Eshtebah
موزیک های دیگر
Afsoos Bahram
Eshtebahe Khoob Bahram
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo