آهنگ عطا ای زی به نام حسرت
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
Unlike
0
Hasrat
متن آهنگ
Ata A.zy
موزیک های دیگر
Hasrat Ata A.zy
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo
Lanati Ali Sis