آهنگ محمد ام زد و نیما نیموش و اشک آن به نام ترس
۱۳۹۵/۰۵/۰۵
Unlike
0
Tars (Ft Nimosh & M.Z)
متن آهنگ
Ashk_Un
موزیک های دیگر
Koole Poshti (Ft Nimosh) Ashk_Un
Sar3Da Ashk_Un
Stereotype (Ft Nimosh & Kxng Crooked & Slash & Majazi) Ashk_Un
Struggle (Ft Nimosh & Ashk_Un) Mafakher Crew
Tars (Ft Nimosh & M.Z) Ashk_Un
Koole Poshti (Ft Nimosh) Ashk_Un