آهنگ امين گويا و صدف به نام ميگفت
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
Unlike
-1
(Ft Sadaf)
متن آهنگ
Amin Goya
موزیک های دیگر
(Ft Sadaf) Amin Goya
Iran Amir Reghab
Sazandeh (Album) Hirbod
Saratane Fekr (Ft Nimosh) Sogmad
Hazrate Hagh (Album) LenDo
Lanati Ali Sis